[1]
M. Kim and J. H. Lee, “Study on nonlinear pavement responses of low volume roadways subject to multiple wheel loads / Netiesinės kelio dangos priklausomybės nuo mažo intensyvumo kelių, veikiamų daugkartinėmis ratų apkrovomis, tyrimas”, JCEM, vol. 17, no. 1, pp. 45-54, Apr. 2011.