[1]
E. R. Vaidogas and J. Šakėnaitė, “A brief look at data on the reliability of sprinklers used in conventional buildings / Trumpa duomenų apie įprastiniuose pastatuose įrengtų sprinklerių patikimumą apžvalga”, JCEM, vol. 17, no. 1, pp. 115-125, Apr. 2011.