[1]
S. Han, T. Hong, G. Kim, and S. Lee, “Technical comparisons of simulation-based productivity prediction methodologies by means of estimation tools focusing on conventional earthmovings / Imitacinių produktyvumo prognozavimo metodikųtechninis palyginimas, pasitelkus vertinimo priemones, akcentuojantųprastus žemės darbus”, JCEM, vol. 17, no. 2, pp. 265-277, Jul. 2011.