[1]
M. Medineckienė and F. Björk, “Owner preferences regarding renovation measures – the demonstration of using multi-criteria decision making / Savininkų teikiami prioritetai pastatų atnaujinimo priemonėms: daugiakriterinių sprendimo priėmimo metodų taikymo pavyzdys”, JCEM, vol. 17, no. 2, pp. 284-295, Dec. 2011.