[1]
M. Safiuddin, J. S. West, and K. A. Soudki, “Air content of self-consolidating concrete and its mortar phase including rice husk ash / Oro kiekis savitankiame betone ir jo skiedinio dalyje su ryžių lukštų pelenais”, JCEM, vol. 17, no. 3, pp. 319-329, Sep. 2011.