[1]
M. Hajsadeghi, F. J. Alaee, and A. Shahmohammadi, “Investigation on behaviour of square/rectangular reinforced concrete columns retrofitted with FRP jacket / Gelžbetoninių kvadratinio/stačiakampio skerspjūvio formos elementų, sustiprintų polimeriniu pluoštu armuotu apvalkalu, elgsenos tyrimas”, JCEM, vol. 17, no. 3, pp. 400-408, Sep. 2011.