[1]
M.-Y. Cheng, C.-C. Hsiang, H.-C. Tsai, and H.-L. Do, “Bidding decision making for construction company using a multi-criteria prospect model / Statybos įmonės apsisprendimas dalyvauti konkurse naudojant daugiakriterinį perspektyvų modelį”, JCEM, vol. 17, no. 3, pp. 424-436, Sep. 2011.