[1]
R. Apanavičienė and A. Daugėlienė, “New classification of construction companies: overhead costs aspect / Naujas statybos įmoni ųklasifikavimas: pridėtinių išlaidų aspektas”, JCEM, vol. 17, no. 4, pp. 457-466, Dec. 2011.