[1]
D. Biekša, G. Šiupšinskas, V. Martinaitis, and E. Jaraminienė, “Energy efficiency challenges in multi-apartment building renovation in Lithuania / Iššūkiai energijos vartojimo efektyvumui vykdant daugiabučių namų modernizaciją Lietuvoje”, JCEM, vol. 17, no. 4, pp. 467-475, Dec. 2011.