[1]
R. Žurauskienė, R. Mačiulaitis, and F. Petrikaitis, “Usability of lithuanian fusible clay for sintered ceramics/Lietuvos teritorijoje esančių lengvai lydžių molių tinkamumas statybinei sukepusiajai keramikai”, JCEM, vol. 7, no. 3, pp. 191-196, Jun. 2001.