[1]
D. Bačinskas, G. Kaklauskas, and P. Vainiūnas, “Layered approach for long-term deflections analysis of reinforced concrete beams/Sluoksnių modelis gelžbetoninių sijų ilgalaikių įlinkių analizei”, JCEM, vol. 7, no. 5, pp. 380-385, Oct. 2001.