[1]
Bačinskas, D., Kaklauskas, G., and Vainiūnas, P., “Layered approach for long-term deflections analysis of reinforced concrete beams/Sluoksnių modelis gelžbetoninių sijų ilgalaikių įlinkių analizei”, JCEM, vol. 7, no. 5, pp. 380-385, Oct. 2001.