[1]
G. Kaklauskas and D. Bačinskas, “Deflection predictions for lightly reinforced concrete beams using different constitutive relationships and methods/Mažai armuotų gelžbetoninų sijų įlinkių vertinimas pagal įvairius medžiagų modelius ir metodus”, JCEM, vol. 6, no. 1, pp. 3-10, Feb. 2000.