[1]
M. Samofalov and R. Kačianauskas, “Investigation of thin-walled column with variable i-section stability using finite element method/Plonasienės kintamojo dvitėjo skerspjūvio kolonos stabilumo tyrimas baigtinių elementų metodu”, JCEM, vol. 6, no. 2, pp. 69-75, Apr. 2000.