[1]
Balevičius, R. and Dulinskas, E., “Evaluation of concrete linear creep in determination of stress state and steel prestress losses in concrete members/Betono tiesinio valkšnumo įvertinimas, nustatant gelžbetoninių elementų įtempimų būvį ir armatūros išankstinio įtempimo nuostolius”, JCEM, vol. 5, no. 6, pp. 364-373, Dec. 1999.