[1]
B. Melnikas, A. Jakubavičius, and R. Strazdas, “The development of innovation activities in building construction by saving heating resources/Inovacinės veiklos statyboje plėtojimas taupant šilumos išteklius”, JCEM, vol. 4, no. 3, pp. 235-242, Sep. 1998.