[1]
R. Eidukynas and V. Barauskas, “Analysis of contact problems in elastic—plastic metal seals/Tampriųjų metalinių sandariklių kontaktinės sąveikos tyrimas”, JCEM, vol. 3, no. 10, pp. 37-42, Jun. 1997.