[1]
Stauskis, V., “Sound absorption calculation impedance method for resonator ceiling/Impedansinis rezonansinių kabamųjų lubų garso absorbcijos skaičiaytmo metodas”, JCEM, vol. 2, no. 5, pp. 92-100, Mar. 1996.