Kala, Z. “Geometrically Non-Linear Finite Element Reliability Analysis of Steel Plane Frames With Initial Imperfections / Plieninių rėmų Su Defektais geometriškai Netiesinė Baigtinių Elementų Patikimumo Analizė”. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 18, no. 1, Feb. 2012, pp. 81-90, doi:10.3846/13923730.2012.655306.