Liao, P.-C., S. R. Thomas, W. J. O’Brien, J. Dai, S. P. Mulva, and I. Kim. “Benchmarking Project Level Engineering Productivity / Inžinerinės Veiklos našumo Lyginimas Projektų Lygmeniu”. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 18, no. 2, Apr. 2012, pp. 235-44, doi:10.3846/13923730.2012.671284.