Turskis, Z., M. Gajzler, and A. Dziadosz. “Reliability, Risk Management, and Contingency of Construction Processes and Projects / Statybos Procesų Ir Projektų Patikimumas, Rizikos Ir Atsitiktinumų Valdymas”. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 18, no. 2, Apr. 2012, pp. 290-8, doi:10.3846/13923730.2012.672931.