Kim, M., and J. H. Lee. “Study on Nonlinear Pavement Responses of Low Volume Roadways Subject to Multiple Wheel Loads / Netiesinės Kelio Dangos priklausomybės Nuo mažo Intensyvumo kelių, Veikiamų daugkartinėmis Ratų Apkrovomis, Tyrimas”. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 17, no. 1, Apr. 2011, pp. 45-54, doi:10.3846/13923730.2011.554012.