Vaidogas, E. R., and J. Šakėnaitė. “A Brief Look at Data on the Reliability of Sprinklers Used in Conventional Buildings / Trumpa Duomenų Apie įprastiniuose Pastatuose įrengtų Sprinklerių Patikimumą apžvalga”. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 17, no. 1, Apr. 2011, pp. 115-2, doi:10.3846/13923730.2011.559908.