Šukys, R., P. Čyras, and J. Šakėnaitė. “Economical Loss Due to Non-Compliance With Requirements for Personnel Safety and Health in Lithuanian Construction Sector / Ekonominiai Nuostoliai dėl Darbuotojų Saugos Ir Sveikatos Reikalavimų neužtikrinimo Lietuvos Statybos Sektoriuje”. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 17, no. 2, July 2011, pp. 168-76, doi:10.3846/13923730.2011.576841.