Han, S., T. Hong, G. Kim, and S. Lee. “Technical Comparisons of Simulation-Based Productivity Prediction Methodologies by Means of Estimation Tools Focusing on Conventional Earthmovings / Imitacinių Produktyvumo Prognozavimo metodikųtechninis Palyginimas, Pasitelkus Vertinimo Priemones, akcentuojantųprastus žemės Darbus”. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 17, no. 2, July 2011, pp. 265-77, doi:10.3846/13923730.2011.574381.