Medineckienė, M., and F. Björk. “Owner Preferences Regarding Renovation Measures – the Demonstration of Using Multi-Criteria Decision Making / Savininkų Teikiami Prioritetai Pastatų Atnaujinimo priemonėms: Daugiakriterinių Sprendimo priėmimo Metodų Taikymo Pavyzdys”. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 17, no. 2, Dec. 2011, pp. 284-95, doi:10.3846/13923730.2011.582380.