Hajsadeghi, M., F. J. Alaee, and A. Shahmohammadi. “Investigation on Behaviour of square/rectangular Reinforced Concrete Columns Retrofitted With FRP Jacket / Gelžbetoninių kvadratinio/Stačiakampio skerspjūvio Formos elementų, Sustiprintų Polimeriniu pluoštu Armuotu Apvalkalu, Elgsenos Tyrimas”. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 17, no. 3, Sept. 2011, pp. 400-8, doi:10.3846/13923730.2011.594155.