Apanavičienė, R., and A. Daugėlienė. “New Classification of Construction Companies: Overhead Costs Aspect / Naujas Statybos įmoni ųklasifikavimas: Pridėtinių išlaidų Aspektas”. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 17, no. 4, Dec. 2011, pp. 457-66, doi:10.3846/13923730.2011.625629.