Kičaitė, A., and R. Mačiulaitis. “New Equations for Predicting the Frost Resistance of Ceramic Products by Deformational Parameters/Naujos Keraminių Gaminių Atsparumo šalčiui Prognozavimo Lygtys Naudojant Deformacinius Rodiklius”. Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 7, no. 2, Apr. 2001, pp. 131-7, doi:10.3846/13921525.2001.10531714.