Bačinskas, D., G. Kaklauskas, and P. Vainiūnas. “Layered Approach for Long-Term Deflections Analysis of Reinforced Concrete beams/Sluoksnių Modelis gelžbetoninių Sijų Ilgalaikių įlinkių Analizei”. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 7, no. 5, Oct. 2001, pp. 380-5, doi:10.3846/13921525.2001.10531758.