Kaklauskas, G., and D. Bačinskas. “Deflection Predictions for Lightly Reinforced Concrete Beams Using Different Constitutive Relationships and methods/Mažai Armuotų gelžbetoninų Sijų įlinkių Vertinimas Pagal įvairius medžiagų Modelius Ir Metodus”. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 6, no. 1, Feb. 2000, pp. 3-10, doi:10.3846/13921525.2000.10531557.