Kvederytė, A. “Multiple Criteria Multivariant Design of a Building Life cycle/Pastato Gyvavimo Proceso Daugiakriterinis Alternatyvusis Projektavimas”. Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 6, no. 2, Apr. 2000, pp. 128-42, doi:10.3846/13921525.2000.10531576.