Kvederytė, N., E. K. Zavadskas, and A. Kaklauskas. “Multiple Criteria Analysis of a Dwelling Life cycle/Vienbučių gyvenamųjų Namų Gyvavimo Proceso Daugiakriterinė Analizė”. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 6, no. 3, June 2000, pp. 179-92, doi:10.3846/13921525.2000.10531585.