Karbauskaitė, J., and V. Stankevičius. “Heat Demand for Heating Apartment Buildings/Gyvenamųjų Namų Faktinio šiluminės Energijos Poreikio Sulyginimas Su Projektine šildymo Sistemų Galia”. Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 6, no. 5, Oct. 2000, pp. 366-70, doi:10.3846/13921525.2000.10531615.