Stauskis, V. “Similarity Between Acoustic Indicators of an Real Hall and Its model/Realios salės Ir Jos Modelio Akustinių Rodiklių panašumas”. Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 5, no. 1, Feb. 1999, pp. 68-73, doi:10.3846/13921525.1999.10531435.