Balevičius, R., and Dulinskas, E. “Evaluation of Concrete Linear Creep in Determination of Stress State and Steel Prestress Losses in Concrete members/Betono Tiesinio valkšnumo įvertinimas, Nustatant gelžbetoninių Elementų įtempimų būvį Ir armatūros išankstinio įtempimo Nuostolius”. Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 5, no. 6, Dec. 1999, pp. 364-73, doi:10.3846/13921525.1999.10531491.