Puodžiukas, V., and Kamaitis, Z. “Asphalt Concrete Pavement Strengthening and Modelling of Its Effect on Road evenness/Asfaltbetonio Dangų Stiprinimas Ir Jo įtakos Kelio Lygumui Modeliavimas”. Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 5, no. 6, Dec. 1999, pp. 386-93, doi:10.3846/13921525.1999.10531493.