Parfentjeva, N., O. Samarin, and S. Paulauskaitė. “Optimization of the Power and Control Parameters of Hvac Systems in Condition of the Unsteady Duties/Šildymo, Vėdinimo Ir Oro Kondicionavimo Sistemų Galios Ir Valdymo Parametrų Optimizavimas Nestacionaraus Režimo Sąlygomis”. Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 4, no. 3, Sept. 1998, pp. 202-5, doi:10.3846/13921525.1998.10531405.