Marčiukaitis, G. “The Influence of Sudden Increase in Temperature and Humidity on Stress-Strain States in Exterior Finishing Layers of Multileaf Walls With Flexible Ties: /Staigaus temperatūros Ir drėgmės padidėjimo įtaka sluoksniuotųjų Sienų Su lanksčiais ryšiais išorinių Apdailos Sluoksnių įtempių Ir Deformacijų būviui”. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 4, no. 3, Sept. 1998, pp. 219-26, doi:10.3846/13921525.1998.10531408.