Melnikas, B., A. Jakubavičius, and R. Strazdas. “The Development of Innovation Activities in Building Construction by Saving Heating Resources/Inovacinės Veiklos Statyboje Plėtojimas Taupant šilumos Išteklius”. Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 4, no. 3, Sept. 1998, pp. 235-42, doi:10.3846/13921525.1998.10531410.