Kaklauskas, G., and R. Šimkus. “Analysis of Parameters Affecting Tension Stiffening in Reinforced Concrete Beams/Faktorių, Veikiančių Supleišėjusio Tempiamo Betono Darbą Gelžbetoninėse Suose, Analizė”. Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 4, no. 4, Dec. 1998, pp. 260-5, doi:10.3846/13921525.1998.10531415.