Vaidogas, E. R. “A Simulation Approach to Reliability Assessment of Plastic frames/Vienas Plastinių rėmų Patikimumo Verti Nimo Stochastiniu Modeliavimu būdas”. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 3, no. 12, Dec. 1997, pp. 28-37, doi:10.3846/13921525.1997.10531364.