Karkauskas, R. “On the Analysis of Geometrically Nonlinear Structures/Apie Geometriškai Netiesinių Strypinių Sistemų Skaičiavimą”. Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 3, no. 12, Dec. 1997, pp. 38-43, doi:10.3846/13921525.1997.10531365.