Eidukynas, R., and V. Barauskas. “Analysis of Contact Problems in Elastic—plastic Metal Seals/Tampriųjų Metalinių Sandariklių Kontaktinės Sąveikos Tyrimas”. Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 3, no. 10, June 1997, pp. 37-42, doi:10.3846/13921525.1997.10531682.