Cypinas, I. “Geometrically Non-Linear Analysis of Reinforced Concrete Frame Structures With the Account of Creep and Cracking in the Tension Zone/Geometriškai Netiesinis Gelžbetoninių Rėmų Skaičiavimas, Atsižvelgiant į Valkšnumą Ir Plyšius Tempiamojoje Zonoje”. Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 2, no. 8, Dec. 1996, pp. 11-20, doi:10.3846/13921525.1996.10590167.