Koczyk, H. “Analysis of Heating Maintenance Parameters Using the Matrix method/Šildymo Parametrų analizė, Naudojanti Matricų Metodą”. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 2, no. 6, June 1996, pp. 68-72, doi:10.3846/13921525.1996.10531646.