Stauskis, V. “Sound Absorption Calculation Impedance Method for Resonator ceiling/Impedansinis Rezonansinių kabamųjų Lubų Garso Absorbcijos skaičiaytmo Metodas”. Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 2, no. 5, Mar. 1996, pp. 92-100, doi:10.3846/13921525.1996.10531552.