Baušys, R. “Accuracy Estimates in Free Vibration Analysis/Paklaidų Nustatymas Laisvųjų Svyravimų Uždaviniuose”. Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 1, no. 4, Dec. 1995, pp. 5-19, doi:10.3846/13921525.1995.10531529.