Kim, Minkwan, and Joo Hyoung Lee. “Study on Nonlinear Pavement Responses of Low Volume Roadways Subject to Multiple Wheel Loads / Netiesinės Kelio Dangos priklausomybės Nuo mažo Intensyvumo kelių, Veikiamų daugkartinėmis Ratų Apkrovomis, Tyrimas”. Journal of Civil Engineering and Management 17, no. 1 (April 13, 2011): 45-54. Accessed September 20, 2020. https://journals.vgtu.lt/index.php/JCEM/article/view/5101.