Šukys, Ritoldas, Petras Čyras, and Jurgita Šakėnaitė. “Economical Loss Due to Non-Compliance With Requirements for Personnel Safety and Health in Lithuanian Construction Sector / Ekonominiai Nuostoliai dėl Darbuotojų Saugos Ir Sveikatos Reikalavimų neužtikrinimo Lietuvos Statybos Sektoriuje”. Journal of Civil Engineering and Management 17, no. 2 (July 12, 2011): 168-176. Accessed July 29, 2021. https://journals.vgtu.lt/index.php/JCEM/article/view/5138.