Apanavičienė, Rasa, and Ala Daugėlienė. “New Classification of Construction Companies: Overhead Costs Aspect / Naujas Statybos įmoni ųklasifikavimas: Pridėtinių išlaidų Aspektas”. Journal of Civil Engineering and Management 17, no. 4 (December 21, 2011): 457-466. Accessed December 2, 2021. https://journals.vgtu.lt/index.php/JCEM/article/view/5243.